Kim

Foto: Jelle Verhoeks
Foto: Jelle Verhoeks

Kim (Carolien Arnold) is een onafhankelijke theatermaker die in haar werk uitgaat van de zeggingskracht van fysiek spel. Door haar achtergrond in de dramaturgie combineert Kim als maker een brede achtergrondkennis en onderzoekende houding met een nuchtere visie op spel. Locatietheater vormt een rode draad in haar werk.

Kim schrijft, ontwikkelt en regisseert (zowel vrij werk als in opdracht, zowel voor volwassenen als voor kinderen) en een enkele keer gaat ze ook zelf de vloer op.